Hôm nay :

Hotline: 0949 346 999

Phần mềm quản lý đầu ghi và camera IP

Phần Mềm Quản Lý Đầu Ghi Và Camera IP

Hướng dẫn download phần mềm quản lý đầu ghi và camera IP của hãng (HIKVISION - SAMTECH - AVTECH - VANTECH - QUESTEK - DAHUA) ...


- Download phần mềm điều khiển từ xa ULTRAVIEWER  tại đây 


 BẢNG DANH SÁCH PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRÊN MÁY TÍNH
  
ĐẦU GHI HINH VÀ CAMERA IP HIKVISION

                                                              ĐẦU GHI HÌNH VÀ CAMERA IP AVTECH

                                                        
                                                   ĐẦU GHI VANTECH  SỬ DỤNG MODEL
                   VT-4800S/ 8800S/VT8800H/VT16800H/461- AHD/861- AHD/ 454-CVI/ 854-CVI/ 1654-CVI

                                                  ĐẦU GHI VANTECH SỬ DỤNG MODEL
VPS - 463AHD / VPS - 863AHD / VT-4100E / VT4100EB / 8100E / 16100E / VT8100D1 / VT1600D1

                                                        ĐẦU VANTECH SỬ DỤNG MODEL
VT-4200/VT8200S/ VT16200S/ VP-8300/16300/32300,VP4500D1/VP8500D1/VP16500D1,VP-4960H/8960H/1690H

                                                      ĐẦU GHI VANTECH SỬ DỤNG MODEL
VP-460AHDM / VP-460AHDL / VP-4160AHDM

IP Camera Sofware VANTECH
 
                                               ĐẦU GHI HÌNH SAMTECH SỬ DỤNG MODEL
STM-1804S /3608S /4516S/4616/STD-1704/1708/1716
QUESTEK
QTX 6100/6104/6108/6116
QUESTEK
QTX 6200/6204/6208/6216
Questek 
6400/6404/6408/6416
DAHUA
HCVR - 5104HC/HCVR - 5104H/HCVR - 7204A/HCVR - 5432L

BACK TO TOP